A brief introduction مثنوی معنوی

در هر عصری، شخصیت های بزرگی در بین مردم ظهور پیدا کردند که خالق آثار مهم و ارزشمند بوده، آن ها را برای عاشقان علم و ادب به یادگار گذاشتند. سخن اینجاست که پاسداشت مقام این بزرگان تکلیفی است بس سنگین که می بایست انجام گردد. در این راستا، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی از جمله نهادهایی می باشد که در ارائه آثار بزرگان و اندیشمندان، تلاش های بسیاری داشته، آن ها را در قالب کتابخانه های دیجیتالی به مشتاقان علم تقدیم کرده است. بر این اساس، مجموعه کامل «مثنوی معنوی» که مشتمل بر نرم افزار اصلی و قابلیت صوتی می باشد، توسط این مرکز برای استفاده مخاطبان و کاربران نرم افزارهای رایانه ای تولید گشته است.  

Software content

 • نرم‌افزار مثنوی معنوی (DVD): متن كامل مثنوی معنوی بر اساس نسخه چاپی نیكلسون با دو خط رایانه‌ ای و نستعلیق
 • - 4 شرح مبسوط بر ابیات مثنوی در 18 جلد، از: بدیع‌الزمان فروزانفر، سید جعفر شهیدی، ملا هادی سبزواری و موسی نثری - فهرست اَعلامِ: اشخاص، اماكن، قبایل و فِرَق و آرایه‏ های ادبی - كتاب‏ شناسی جامع مثنوی و نمایش ردیف و قافیه ابیات - پیش گفتاری از اساتید بنام درباره شخصیت و آثار مولوی
 • مثنوی صوتی (CD):  قرائت کامل شش دفتر مثنوی: دفتر 1 و 6 با صدای استاد حسین آهی . دفتر 2، 3، 4 و 5 با صدای استاد امیر نوری

About مثنوی معنوی

«كيست جز مولانا جلال الدين محمد كه از بلخ برخاسته باشد و جهانيان را از هر آيين و مرام در پرتو خورشيد عشق فرا خواند؟
به همين منظور مثنوى كامل او را كه سلسله‏ ى اتصال همه‏ ى عاشقان و آزادگان و عبرت نگاهان است در اين لوح فشرده فراهم آورده‏ايم تا مردم جهان را در هزاره ‏ى سوم از پرتگاه نيستى و حيرت به مأمن عشق به معرفت فرا خوانيم.
هر چه گويى آخرى دارد به غير از حرف عشق‏كين همه گفتند و پايان نيست اين افسانه را»
اين برنامه، نرم افزارى چند رسانه‏اى شامل متن شش دفتر مثنوى معنوى با صوت كامل ابيات به همراه پنج شرح جامع مى ‏باشد. قسمت‏هاى مختلف اين برنامه به شرح ذيل است :

1 - مثنوى معنوى

اين قسمت كه اصلى ترين قسمت برنامه است داراى شش بخش بوده كه به صورت كارتابلى در كنار هم مى‏ آيند و دسترسى به هر كدام از بخشها به راحتى انجام مى‏ گيرد.
پيش از معرفى بخش هاى مختلف اين قسمت تذكر اين نكته را لازم مى‏دانيم كه به دليل تعدد و تنوع نسخه هاى مثنوى و عدم امكان بهره گيرى هم‏زمان از تمامى آنها، نسخه‏ى مهدى آذريزدى كه از نظر كارشناسان برنامه (جناب آقاى آهى و ...)صحيح‏تر از ساير نسخ بود به عنوان متن انتخاب گرديد ولى جهت توجه دادن كاربران به وجود نسخه هاى ديگر ترجيح داده شد متنى كه توسط قاريان محترم برنامه خوانده مى‏شود نسخه‏ ى ديگرى باشد و لذا در برخى موارد بين صوت و متن هماهنگى كامل وجود ندارد.
نكته‏ى قابل ذكر ديگر در همين راستا تفاوت بيت نخست مثنوى در قسمت نمايش متن و صفحه اصلى برنامه است.اين بيت در نسخه‏ هاى اصيل و كهن به صورت «بشنو اين نى چون شكايت مى‏كند از جدايى ها حكايت مى‏كند» آورده شده است كه در آغاز اجراى برنامه نيز بيت مزبور به همين شكل نمايش داده مى‏شود.
بخش‏هاى اين قسمت از برنامه عبارتند از :

1-1) نمايش

كارتابل نمايش، كليه‏ى ابيات مثنوى معنوى را به صورت متنى با ذكر آدرس و عنوان و به صورت نستعليق نمايش مى‏دهد و كليدهاى پخش صوت خواندن ابيات ، فعال مى‏باشد. (دفتر اول و ششم با صداى جناب آقاى حسين آهى و دفتر دوم تا پنجم با صداى جناب آقاى امير نورى)

2-1) جستجو

كارتابل جستجو از يك حرف تا يك عبارت را به صورت جستجوى ساده و پيشرفته با سرعت عالى انجام مى ‏دهد و آدرس پاسخ‏ها در يك پنجره نمايش داده مى‏شود كه با انتخاب هر كدام جواب تفصيلى متن آورده مى‏شود.

1-2-1) دامنه

دامنه شامل دامنه‏ ى دفترها ، عناوين ، رديف و قافيه مى‏باشد كه با محدود كردن هر كدام جستجو در همان محدوده‏ ى انتخابى انجام مى‏گيرد.

3-1) شرح‏ها

كارتابل شرح‏ ها شامل چهار شرح مبسوط (شرح مرحوم بديع الزمان فروزانفر«دفتر اول»، شرح استاد سيد جعفر شهيدى«دفتر دوم تا پنجم»، شرح مرحوم ملاهادى سبزوارى و شرح مرحوم موسى نثرى) بوده كه با انتخاب هر بيت مثنوى معنوى، شرح‏هاى مختلف آن با ذكر آدرس آورده مى‏شود.

4-1) اعلام و نصوص

اين بخش شامل دو قسمت اعلام و نصوص بوده كه در قسمت اول اشخاص، اماكن و قبائل و در قسمت دوم روايات معصومين عليهم السلام و گفتار بزرگان مورد بررسى قرار مى‏گيرد.

5-1) قرآن

كارتابل قرآن شامل آيات قرآن كريم با ترجمه به همراه ارتباط ابيات مثنوى معنوى و شرح‏ها و مقايسه‏ ى آيات و ابيات مى ‏باشد.

6-1)يادداشت

كارتابل يادداشت جهت نمونه بردارى و يادداشت بر روى ديسك و هارد مى‏باشد كه اين كارتابل در پنج بخش مورد ذكر، كار يادداشت بردارى را انجام مى‏دهد.
عمليات چاپ علائم پژوهشى و راهنما در كليه ‏ى اين بخش‏ها فعال است.

2 - كتابخانه‏ ى شرح‏ها

اين قسمت شامل كليه‏ ى شروح مثنوى معنوى بوده و امكان نمايش متن و فهرست و جستجوى ساده و پيشرفته در شرح‏ها و انتقال به يادداشت و چاپ در اين قسمت لحاظ شده است.

3 - كتاب شناسى‏

اين قسمت به همت سركار خانم بهارك داوودى تهيه و به رؤيت و تأييد آقاى حسين آهى رسيده است.
منظور از كتابشناسى در اين قسمت عبارت است از كتاب‏هايى كه در مورد مثنوى و مولانا و كتب اعلام و مآخذ روايى و تاريخى مى‏ باشد. اين قسمت داراى سه گزينه است:

1-3) كتاب

اين گزينه شامل حدود 800 عنوان كتاب در مورد مثنوى معنوى و مآخذ آن مى‏ باشد.

2-3) مؤلف

اين گزينه شامل نام و مشخصات مؤلفين با ذكر كتاب و توضيحات لازم مى‏ باشد.

3-3) ناشر

اين گزينه شامل نام و مشخصات ناشرين با ذكر كتاب و توضيحات لازم مى‏ باشد.

4 - آرايه هاى بديعى‏

اين قسمت به همت آقاى حسين آهى تهيه و شامل تعريف بعضى از آرايه ‏ها با توضيحات لازم و نمونه مثال شعرى از مثنوى معنوى مى‏باشد.

5 - مقدمه

اين قسمت شامل مقدمه‏ هاى گفتارى و نوشتارى اساتيد گرانقدر آقايان مير جلال الدين كزازى، كريم زمانى و سيد حسين آهى مى ‏باشد.

6 - امكانات

اين قسمت شامل گزينه‏ هاى انتخاب انواع صفحه كليد و انواع فونت و انواع صوتهاى زمينه مى‏باشد.

Number of books
4 Book Title
 • فارسی: 4
Number of disks 2 DVD
Disk type CD
Date of manufacture
Has a network version @Ph.Yes
Id 38-69-63
Required storage space
OS دستگاه پخش صوت
Producer مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
Type of software چندرسانه ای
UI Language فارسی
App version 1.00
Software Size 0.54 GB
Version description
features
 • قرائت كامل ابیاث مثنوی معنوی توسط آقایان: حسین آهی و امیر نوری
 • ارتباط ابیات مثنوی با آیات قرآن كریم، روایات معصومین (علیهم السلام) و گفتار بزرگان
 • ارتباط شرح‌ ها با ابیات و آیات قرآن كریم
 • جستجوی پیشرفته با استفاده از دامنه: عنوان، ردیف و قافیه
Tags ادبیات-امیر نوری-بدیع‌الزمان فروزانفر-فرهنگ لغت-پژوهشی-دانلود قرآن-جلال الدین محمد بلخی-حسین آهی-سید جعفر شهیدی-شرح مثنوی-شعر-شعر عرفانی-علوم اسلامی-کتاب-کتابخانه-اهل بیت-حضرت محمد-مثنوی معنوی-مثنوی-مثنوی صوتی-محمد تقی جعفری-ملا هادی سبزواری-موسی نثری-مولانا-مولانا جلال الدین محمد بلخی-مولانا جلال الدين-مولوی-شمس-شمس تبریزی-تحقیق-پایان نامه-پژوهش-نرم افزار-نرم افزار علوم اسلامی-نرم افزار پژوهشی-نرم افزار چند رسانه ای-نرم افزار چند رسانه ای مثنوی معنوی-نرم افزار نور-نرم افزار آموزشی-دانلود نرم افزار-دانلود کتاب-حدیث

Book list

شرح مثنوی
مصحح: بروجردی، مصطفی - شارح: سبزواری، هادی بن مهدی - نويسنده: مولوی، جلال‎‌الدین محمد بن محمد -
Language : فارسی
Publisher : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سازمان چاپ و انتشارات
شرح مثنوی
شارح: شهیدی، جعفر - نويسنده: مولوی، جلال‎‌الدین محمد بن محمد
Language : فارسی
Publisher : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
شرح مثنوی شریف
شارح: فروزانفر، بدیع‌الزمان - نويسنده: مولوی، جلال‎‌الدین محمد بن محمد
Language : فارسی
Publisher : زوار
نثر و شرح مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
سراينده: مولوی، جلال‎‌الدین محمد بن محمد - شارح: نثری، موسی
Language : فارسی
Publisher : کلاله خاور

Awards and Honors

This product received 2 award(s).
دریافت دیپلم افتخار و كتاب سیمین توسط نرم‏افزار مثنوى معنوى

دریافت دیپلم افتخار و كتاب سیمین توسط نرم‏افزار مثنوى معنوى

در سومین جشنواره نرم‏افزار‏هاى چندرسانه ای آموزشی رشد

Presenter : وزیر آموزش و پرورش مرتضی حاجی

2 خرداد 1383

کسب رتبه دوم و دریافت تندیس نقره ای توسط نرم افزار مثنوی معنوی به عنوان بهترین اثر مبلغ و مروج فرهنگ و هنر اسلامی ـ ایرانی

کسب رتبه دوم و دریافت تندیس نقره ای توسط نرم افزار مثنوی معنوی به عنوان بهترین اثر مبلغ و مروج فرهنگ و هنر اسلامی ـ ایرانی

در بخش نرم افزارهای رسانه ای پنجمین جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال

Presenter : رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال عیسی زارع پور

23 آبان 1388


این نرم‌افزار دارای نسخه دانلودی می باشد، در صورتیکه امکان دانلود برای شما فراهم می باشد، شما می توانید بسادگی به نرم‌افزار دسترسی پیدا کنید. لازم است بدانید :

 • برای خرید هر نرم‌افزار به روش دانلود، لازم است که بصورت مجزا پرداخت کنید.
 • پس از پرداخت لینک دانلود برای شما فعال خواهد بود در صورتیکه مشکلی با دریافت داشتید، لینک دانلود در پروفایل شما همیشه فعال می باشد.
 • برای دانلود لازم است ابتدا وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید.

Software Size: 544 MB   Buy&DownloadPay

با انتخاب لینک دانلود محصول با هدایت به بانک پرداخت کنید.

Download

پس از پرداخت آنلاین مبلغ و بازگشت به سایت، لینک دانلود نرم‌افزار برای شما فعال می گردد و شما می توانید نرم‌افزار را دانلود نمایید. لینک دانلود نرم‌افزار برای همیشه در پروفایل شما وجود دارد و شما می توانید در هر زمانی با مراجعه به سایت اقدام به دانلود نمایید.

Enable

علاوه بر لینک دانلود، کد فعال سازی نیز در اختیار شما قرار می گیرد. این کد فعال سازی، در پروفایل شما همیشه قابل دریافت می باشد. استفاده از سریال فعالسازی بسیار ساده می باشد. اطلاعات بیشتر


Procedure for Purchasing via PayPal:

 1. 1. By paying the price of the software program via PayPal portal, the download link as well as the serial number will be activated in your user account.
 2. 2. After being diverted to the relevant website and having paid the price of the product, the serial number will be mailed to you and the download link will be activated in your profile.
 3. 3. Note: To activate the download link, please create in our Website an email account to be used for PayPal account.

Software Size: 0.54 GB Price : 30

Training

This product contains a workshop of 2.
کارگاه آموزشی مثنوی معنوی
کارگاه آموزشی مثنوی معنوی
کارگاه آموزشی مثنوی معنوی
Share your thoughts with other customers

There are 3 reviews for this product.

Anonymous

با سلام وخسته نباشید به همه دست اندرکاران نرم افزار نور؛میخواستم ببین درنرم افزار جدید مثنوی معنوی شرح علامه جعفری موجود هستش ؟

Admin Answer
Site Admin

این کتاب در نسخ اولیه موجود بوده است اما در تکثیر های بعدی به خاطر عدم اجازه ناشر، برای درج در نسخ بعدی حذف گردید.

علی رضایی

لطفا صوت نرم افزار را برای دانلود اضافه کنید. 2 یا 3 گیکا بایت که حجم خیلی بالایی نیست.

Admin Answer
Site Admin

در سایت نورشاپ فروش دانلودی نیز وجود دارد.

جواد مختاری

.سلام خسته نباشید صوت نرم افزار چطور باید دریافت کنم؟

Admin Answer
Site Admin

در سایت نورشاپ ،بعد از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور پنل شخصی شما باز می شود که در قسمت راست صفحه(جلوی اسم شما نوشته شده سفارشات من) که در قسمت سفارشات من هم لینک دانلود نرم‌افزار و هم شماره سریال آن وجود دارد. در صورتی که پیدا نکردید با شماره 02532120102 تماس بگیرید . برای دانلود نرم افزار باید موارد ذیل را انجام بدهید : 1- سعی کنید از مرورگر کروم استفاده کنید و حتما مرورگرتان را بروز رسانی نمائید. 2- در صورت داشتن دانلود منیجر آن را نیز بروز رسانی نمائید 3- در درایو مورد نظر فضای خالی که برای دانلود نیاز دارید را داشته باشید. 4. در صورتی که این موارد را انجام دادید ولی باز هم دانلود نشد شماره سریال را بهمراه نام نرم افزار به آدرس(info@noorshop.com) ایمیل نمائید تا لینک دانلود آن برای شما ارسال گردد. 5- اگر بعد از دانلود مشکل نصب داشتید با شماره 02532936271 تماس بگیرید.